AFFÄRSIDÉ:


Företaget bedriver Informationssäkerhetsarbete inom följande 3 områden:
  1. Konsultarbete inom arbetsområdet "Informationssäkerhet" vilket innebär administrativ säkerhet och IT-säkerhet. Administrativ säkerhet åstadkoms genom IT-strategier och IT-säkerhetspolicy's och annat strategiskt planeringsarbete som regleras genom skrivna regler. IT-säkerhet indelas i traditionell ADB-säkerhet som fysiskt skydd, mm. och IT-kommunikationssäkerhet.

  2. IT-utbildningar inom området IT-säkerhet. Dels i administrativ informationssäkerhet, dels IT-säkerhet som delas in i två underavdelningar, fysisk ADB-säkerhet och kommunikationssäkerhet. Denna typ av utbildning är oftast företagsanpassad.
    IT-utbildningar i vanliga standardprogram (typ kontorsinformationsprogram) som igår i Officeprogram och liknande dock skall erbjudas allmänheten, myndigheter och företag med betoning på att ha informationen tillänglig genom regelbundna säkerhetskopieringar och säkert skyddad.

  3. Seminarier – Föreläsningar inom informationssäkerhetsområdet.

Allt informationssäkerhetsarbete utgår ifrån att skydda informationen mot obehörig åtkomst och obehörig spridning (sekretess), för felaktighet i informationen (riktighet) och se till att relevant information alltid är tillgänglig (tillgänglighet). Dessutom skall det alltid i efterhand vara möjligt att följa upp vem som gjort vad i datasystemen (spårbarhet)


Allt arbete inom IT-säkerhet inriktar sig på nedanstående fem aspekter Nedan följer exempel på arbete inom de 3 affärsidéområdena ovan:

Administrativ säkerhet.

Traditionell dataskydd.

Kommunikationssäkerhet.

Säkerhetsutbildningar som är speciella.

Exempel på dessa kan vara:
Utbildningar i standarprogram med inriktning på säkerheten att alltid ha sin information tillgänglig och skyddad.
Anordna seminarier och föreläsning i ämnen med anknytning till IT-system ur aspekten - IT-säkerhet.
Exempel på föreläsningar: Arbetet inriktar sig mot dels små och medelstora företag och offentlig verksamhet, dels mot allmänheten via öppna kurser och dels till utbildningsorganisationer/skolor.

Håkan Stegeby